Sumoor

Sumoor OÜ pakub praktilisi lahendusi töörahulolu tõstmiseks, lihtsustades ja juurutades ISO standarditel põhinevaid juhtimissüsteeme. Aitame ISO nõudeid oskuslikult rakendada ja seostame tulemused töötaja igapäevaste ülesannetega. Selge seos igapäevategevuse ja kvaliteedisüsteemi vahel vähendab ebakindlust ja ajakulu, mis aitab saavutada meie lubatud tulemuse: muudame inimeste tööelu lihtsamaks ja rõõmsamaks.

ISO on lihtne, kui mõistad „ussikeelt“!

  1. Lihtsustame kvaliteedijuhtimissüsteemi protsessi.
  2. Aitame kvaliteedijuhil tulemusi dokumenteerida ja teha selgitustööd oma töötajatele.
  3. Tagame korras, lihtsa ja kasutajasõbraliku juhtimissüsteemi dokumentatsiooni.
  4. Koolitame ettevõttele usaldusväärse siseaudiitori või kvaliteedijuhi.
  5. Juurutame ISO9001 ja ISO14001 standardite nõudeid.


Sumoor OÜ teenused on mõeldud töötajat kõrgelt hindavale juhile, kes

  • soovib vähendada bürokraatiat ja protsessidele kuluvat asjaajamiskulu,
  • otsib lihtsat kvaliteedisüsteemi,
  • vajab pühendunud siseaudiitorit,
  • vajab innustavat mentorit kvaliteedijuhile ning
  • juhib ettevõtet, millel on ISO sertifikaat või soovib ISO juhtimissüsteeme juurutada.

Meie kliendid mõistavad teotahtelise meeskonna ning ISO juhtimissüsteemide olulisust tulemuse saavutamisel. See on tähtis ettevõtte hea maine kujundamisel ja hoidmisel.

Peame oluliseks mõistlikku ajakasutust, töötajate mõtestatud tegutsemist ja rõõmsaid inimesi ning aitame meelsasti ka teisi sellel teel edasi. Uuri täpsemalt meie teenuste kohta ning küsi lisa allolevalt kontaktidelt.